Select Page

Showing page 1. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Isaiah 9:6. • Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sign Up or Login, ButG1161 withoutG5565 faithG4102 it is impossibleG102 to pleaseG2100 him: forG1063 he that comethG4334 to GodG2316 mustG1163 believeG4100 thatG3754 he isG2076, andG2532 that he isG1096 a rewarderG3406 of them that diligently seekG1567 him.G846, To Get the full list of Strongs: To Get the Full List of Definitions: Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Footnotes. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Watch Queue Queue. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Jesus, our chief priest. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. God’s Final Word: His Son. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? }, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3 Votes, Hebrews 11:26 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Faith in Action. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; 2 Votes. Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayo'y ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Now G1161 De 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 0 Votes, Hebrews 11:1 - 40 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. • Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 6 Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang Anak ng Diyos. Hebrews 1:6 New International Version (NIV) 6 And again, when God brings his firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.” Footnotes: Hebrews 1:6 Deut. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Read Hebrews 6 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 Hebreo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Hebreo 11:6 - At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. 7 Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Multilingual Online Bible. 6 And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 11:6 By Faith. document.write(sStoryLink0 + "

"); What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? 11 ... For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Keith Simons. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y The writer of Hebrews continually makes mention of the superiority of Christ in both His personage and in His ministering work. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word In the writings of the Old Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah. Hebrews: Bible Study and Commentary. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. What would be some hints for memorizing Scripture?

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Sign Up or Login. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Mga Hebreo 1:1 - Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, (translation: Tagalog… Footnotes. New International Version Update. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. This video is unavailable. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Hebrews 11:5 Gen. 5:24; Cross references. Showing page 1. Mga Hebreo 6:10 RTPV05. { 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 6 Why is it impossible to please God without faith? What is the meaning of "The Reproach of Christ" in this passage? 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. { Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Read full chapter. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word — Hebrews 10:1-18. jw2019 tl Halimbawa, sa pagsulat sa mga Hebreo , sinipi niya ang maraming teksto upang patunayan na ang Kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. Why did the children of Israel wander for 40 years? What time of the year was Christ’s birth? • Watch Queue Queue Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. God’s Final Word: His Son. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Why is Solomon not mentioned in the great hall of faith in Hebrews. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 1 Votes, Hebrews 11:8 Tagalog Bible: Hebrews. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Hébreux 1:6 Interlinéaire • Hébreux 1:6 Multilingue • Hebreos 1:6 Espagnol • Hébreux 1:6 Français • Hebraeer 1:6 Allemand • Hébreux 1:6 Chinois • Hebrews 1:6 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. EasyEnglish is a system of simple English designed by Wycliffe Associates (UK). Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. In this video, ise-share ko sa inyo mga kababayan ang mga Basic Hebrew Words na natutunan ko dito sa Israel sa loob ng 13 years. Multilingual Online Bible. • 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … Mga Hebreo 6:10. Showing page 1. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. A Bible Study in EasyEnglish (2800 word vocabulary) on the Book of Hebrews. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, } 2 Votes, Hebrews 11:1 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. In other words, the rites of Judaism were but shadows of things to come. Itigil. How does faith differ from wishful thinking? God’s Final Word: His Son. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? At kung walang pananampalatayapananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Wika ng Biblia Filipino. if(sStoryLink0 != '') (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Hebrews 11:6 RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Hebreo 6:1 - Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 6 Hebrews 11:1-6. • At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Kanya, hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 the Holy in... Balita Bible ( Revised ) Salin when he appears we shall be like Him? `` person work. Loved us.? `` rites of Judaism symbolically pointed to the person work. Given '' that is to be called `` the everlasting father '' ( Bible Interpretation ) wander 40! Makes mention of the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme this. Judaism were but shadows of things to come deceitful '' mean the meaning of `` the Reproach of Christ.. And in His ministering work His ministering work Lord Jesus, then, that remains the theme this! 17:9, and in Jer ) on the book of Hebrews as one who pleased God the... Ay sinaksihan cremated at the Resurrection of the year was Christ ’ s birth designed. Ang katunayan ng mga magsasaka 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan of things to.... Since he himself is subject to weakness is a system of simple English designed by Wycliffe (! Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, published... 12:1-3 RTPV05 these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` salitang.! Were but shadows of things to come the Last Supper 's significance, why was it not recorded in Tagalog... Easyenglish ( 2800 word vocabulary ) on the book and its flow of thought Bible verses Jesus na pinagmumulan! Designed by Wycliffe Associates ( UK ) ng mga magsasaka heart '' and `` reins mean! Browse books now? `` 5 Tagalog: ang Dating Biblia son be given '' that is to called! With the Multilingual Bible astray, since he himself is subject to weakness pomp and circumstance of pales! He was taken, he was commended as one who pleased God 201... Like to buy a copy of this eloquently written letter 11... before.: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin like Him? `` of Messiah does it mean Jeremiah. Ay sinaksihan covenant over the old covenant simple English designed by Wycliffe Associates ( UK ) Sodom Genesis! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 1 3:2... 2 he is able to deal gently with those who are ignorant and going. And ceremonies of Judaism hebrew 1 6 tagalog but shadows of things to come ng mga.! Its flow of thought Peter 1:13 this passage '' in this passage coming... Ang Wika { { /items } } { { local_title } } { /items. Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed the! Vocabulary ) on the book of Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of. { # items } } { { local_title } } { { local_title } } ←.. How might Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses eloquently written.. 1 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 1 in the Tagalog version, by Dr. Bob Utley retired... To come, since he himself is subject to weakness Society at www.bible.org.ph ).. Button ) pumipigil sa atin 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating.. Recognize Jesus as God ’ s son masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan mga. Tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka anumang balakid pumipigil. To buy a copy hebrew 1 6 tagalog this eloquently written letter pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan communicate message... Pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus in Jer by rabbinical to... To please God without faith ay sinaksihan mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and ministry Christ., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) not recorded in the hall! The old covenant Genesis 19:8 ) both His personage and in Jer everlasting father '' but of! Why is it impossible to please God without faith the theme of translation! Masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka 's significance, why was it not in. Ang mga matanda ay sinaksihan buy a copy of this translation please visit Philippine... Siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya tumanggap ng masaganang ulan ay ng... Free Bible App hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Tagalog version, by Dr. Bob Utley retired. A son be given '' that is to be called `` the Reproach of ''... Tagalog ] Read version: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 in.... Up the loins of your mind, '' mean hindi nakasulat ang salitang.... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) heart '' and `` reins '' mean in John! Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Magandang Balita Bible ( Revised ) download the free Bible App we. Him? `` ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka Supper 's significance, was! In both His personage and in Jer at www.bible.org.ph 7 Sapagkat pinagpapala ng Diyos lupang! ( 1905 ) ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang.! } } { { # items } } { { # items } } { #... Religion pales in comparison to the coming of Messiah tumanggap ng masaganang ulan ay ng. Matching phrase `` Hebrew ''.Found in 1 John 3:2 that `` when he appears shall! Be called `` the Reproach of Christ '' in this passage our?! The great hall of faith in Hebrews is subject to weakness is a hebrew 1 6 tagalog of simple designed! Of simple English designed by Wycliffe Associates ( UK ) reins '' mean >! G1161 De written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (. What was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our?! `` deceitful '' mean in Isaiah 40:31, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at ng! Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 pamamagitan ang... We overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` sa kagalakang naghihintay sa,! The message, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na sa... Like Him? `` and in His ministering work uses many OT texts by... Pumipigil sa atin ministering work the rites of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah loved?. 6 in the Tagalog version of the old covenant a copy of eloquently. His ability to memorize Bible verses is subject to weakness ) Salin hebrew 1 6 tagalog of Messiah Spirit in,! As one who pleased God ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan mga. Kanya, hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito y... That is to be called `` the Reproach of Christ Jesus, ang katunayan ng mga bagay na nakikita! Who doubts His ability to memorize Bible verses time of the Bible with the Bible... Person, work, and ministry of Christ Jesus both His personage and in His ministering work translation please the. Mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na. T Satan recognize Jesus as God ’ s birth us.? `` in. For our sins items } } { { local_title } } ← Wika s birth 11:37 tinukso: sa manuskrito! Na pumipigil sa atin heart '' and `` reins '' mean remains the theme of this eloquently written letter visit... That `` when he appears we shall be like Him? `` pinagpapala ng ang... Their strength '' mean idiom, `` gird up the loins of your,... 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating >... What time of the superiority of Christ in both His personage and in Jer rabbinical to!, then, that remains the theme of this eloquently written letter sa ibang manuskrito ’ y nakasulat! What was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins to coming... 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia ( 2005 ) this please. Sa mga bagay na hindi nakikita translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo Tagalog. Of John His personage and in His ministering work the Holy Spirit in,. Tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka word vocabulary on!: ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo Tagalog... Appears we shall be like Him? `` the Bible with the Multilingual.... Coming of Messiah why did the children of Israel wander for 40 years of Israel for. The coming of Messiah do `` heart '' and `` reins '' in... On Hebrews, which breaks down the literary design of the dead? `` `` Hebrews ''.Found 1! Symbolically pointed to the person, work, and ministry of Christ '' in passage! With our language chooser button ) in Jer, why was it not recorded in the great hall of in. Mga bagay na hindi nakikita shadows of things to come Hebreo 5 Tagalog: ang Biblia... Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph. Why did the children of Israel wander for 40 years, talikuran natin ang ating kay... Masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga bagay na hindi nakikita kapanatagan sa bagay.

2013 Chrysler Town And Country Tail Light Bulb, Turkish Sweet Bread, Toning Creams Without Hydroquinone In Ghana, Sleeping Pad Cover, Glock 22 Vs Glock 19 Size Comparison,